Zolos  Egenskapsvärden

Egenskapsvärden bygger på Kenth Svartbergs avhandling ”Personality in dogs”. Ingående delmoment i MH har delats upp i fem grupper; nyfikenhet/orädsla, aggressivitet, socialitet, jaktintresse och lekfullhet och redovisas i nedanstående spindeldiagram

Zolos egenskapsvärden (grön figur)
Den röda linjen är medelvärden för collierasen (1.119 hundar 12-18 månader).

 

      

Beskrivning

Zolo 

Medel

Avvikelse

Socialitet

4,0

3,5

0,5

Nyfikenhet/Orädsla

4,1

2,7

1,4

Lekfullhet

3,8

2,7

1,1

Jaktintresse

4,3

1,6

2,7

Aggressivitet

2,3

1,6

0,7

 

 

 

 

Socialitet
Beskriver hundens attityd vid möte med en främmande person; från reserverad och tillbakadragen (lågt värde) till aktivt hälsande och stor vilja att följa och hanteras (högt värde). Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 1a, 1b och 1c.

Nyfikenhet/Orädsla
Beskriver hunden reaktion vid överraskande eller okända händelser, och kan ses som ett mått på hundens allmänna ”miljörädsla”; från undvikande och flyktbenägen med litet utforskande (lågt värde), till en undersökande och orädd attityd (högt värde).Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 6a (omv), 6c, 6d (omv), 7a (omv), 7b, 7c (omv) och 8c. (”Omv” innebär att skalan vänds innan medelvärdet beräknas, det vill säga 1 ger 5, 2 ger 4, och så vidare)

Lekfullhet
Beskriver hundens allmänna intresse att leka föremålslekar med människor (exempelvis jaga efter kastade föremål och ha dragkamp); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde). Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 2a, 2b, 2c, 9a och 9b

Jaktintresse
Beskriver hundens benägenhet att springa efter ett simulerat litet byte (relaterat till egenskapen Lekfullhet, och tycks inte vara ett säkert mått på hundens intresse att jaga efter levande vilt); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde). Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 3a (1 och 2) och 3b (1 och 2).

Aggressivitet
Beskriver hundens benägenhet att visa hotbeteenden i plötsliga eller okända situationer – höjd svans, morrningar, skall, rest ragg, utfall och bitförsök (en stabil egenskap i testsituationen men oklart vilken typ av aggressiv reaktion den motsvarar i andra situationer). Från liten tendens att visa hotbeteenden (lågt värde) till stor benägenhet att visa hotbeteenden (högt värde). Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 5b, 6b och 8a.

 

 *********************

 

Zolos  Korning

050529 Godkänd exteriörbeskrivning på Växjö BK för Nina Karlsdotter

050403 Mentaltest för korning, SCK Södra lo i Osby.  Mentaldomare Kjell Jufalk och Nils-Håkan Håkansson

TILLGÄNGLIGHET:           Tillgänglig, öppen + 3         

KAMPLUST, JAKT:           Obetydlig  - 2     

KAMPLUST, SOCIAL:        Liten  + 1  

TEMPERAMENT:              Livlig  + 3

SKÄRPA:                        Måttlig utan kvarstående aggressivitet  + 3

FÖRSVARSLUST:             Liten  + 1

NERVKONSTITUTION:       Relativt nervfast  + 2

HÅRDHET:                      Måttligt hård  + 3

DÅDKRAFT:                    Måttlig  + 1

SKOTTFASTHET:             Skottfast

TOTALT:                        187 poäng och godkänd

Hu, så var det gjort! Ända från den dagen som jag skickade in vår anmälan - har jag haft fjärilar i magen bara jag har tänkt på det..........Zolo började kissrundan på morgonen med en vild jakt efter kaninerna ute på ängen. Inte hade han för avsikt att komma tillbaka heller. Till sist ångade det ur öronen på mig när jag såg hur han flög fram - springande efter först den ena, för att sedan jaga nästa han fick upp.......... Måttligt glad tog jag efter en stund emot min lille gosse :-( och så åkte vi iväg. En sak var jag ialla fall säker på - jaga skulle han göra på lilla jakten!!!!!!!!!

Det blir inte alltid som man tänkt sig!! Ögonen höll på att hoppa ur mina hålor när den lilla trasan for iväg och Zolo sprang fram några meter och därefter vände tillbaka till mig. Nänä, den lille kaninen gick han inte på - inte när matte varit så arg på morgonen! Det var väl det enda som blev en "plump i protokollet" ;-) för resten avlöpte helt kanon. Zolo stod framför mig i kopplets längd och backade inte en gång. Dessutom sprang han fram själv och kollade in "hemskheterna" fast han hade varit rejält arg på dem.

Med stor GLÄDJE kan jag dessutom konstatera att han är tredje generationen som har + 2 på nerverna. VILKEN SUPERKILLE JAG HAR!!

 

*********************

Zolos MH-beskrivning

 

031018 MH-beskrivning SCK Södra lo i Osby. Beskrivare:  Inge Jönsson

1a. KONTAKT / Hälsning

1b. KONTAKT / Samarbete

1c. HANTERING

2a. LEK 1 / Leklust

2b. LEK 1 / Gripande

2c. LEK 1 / Dragkamp

3a. FÖRFÖLJANDE

3b. GRIPANDE

4.  AKTIVITET

5a. AVSTÅNDSLEK / Intresse

5b. AVSTÅNDSLEK / Hot/Agg

5c. AVSTÅNDSLEK / Nyfikenhet

5d. AVSTÅNDSLEK / Leklust

5e. AVSTÅNDSLEK / Samarbete

6a. ÖVERRASKNING / Rädsla

6b. ÖVERRASKNING / Hot/Agg

6c. ÖVERRASKNING / Nyfikenhet

6d. ÖVERRASKNING / Kvarstående rädsla

6e. ÖVERRASKNING / Kvarstående intresse

7a. LJUDKÄNSLIGHET / Rädsla

7b. LJUDKÄNSLIGHET / Nyfikenhet

7c. LJUDKÄNSLIGHET / Kvarstående rädsla

7d. LJUDKÄNSLIGHET / Kvarstående intresse

8a. SPÖKEN / Hot/Agg

8b. SPÖKEN / Kontroll

8c. SPÖKEN / Rädsla

8d. SPÖKEN / Nyfikenhet

8e. SPÖKEN / Kontakt

9a. LEK 2 / Leklust

9b. LEK 2 / Gripande

10.  SKOTT