MH / Statistik Zting


mh-resultat 31 stycken.jpg (33850 bytes)      Lathund till diagrammet

Här kan Du se resultatet av Ztings barn som har gjort MH-beskrivningen.

”Spindeln” är uppdaterad efter Lindlyckan kullen som beskrevs i maj 2002. Totalt har trettiotvå stycken genomförda MH därav en stycken avbruten.

Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,4 i avvikelse från rasmedelvärdet som representeras av den inre ringen.

Som du kan se har Zting tillfört en hel del till rasen när det gäller mentaliteten. Både nyfikenhet, jakt/gripande, samarbete och leklust är mycket bättre än rasens medelvärde.
Det är också mycket mindre rädslor. Zting har nu också 14 stycken barn som har genomgått mentaldelen på korning därav 12
stycken är godkända. 

Dessa är:

KORAD TJH LPI Mari-Mon´s Zuch A Night, 187 p ~ KORAD Mari-Mon´s Zurvivor Blue by Music, 108 p ~ KORAD LP I Lindlyckans Kozmoz, 107 p ~ KORAD Mari-Mon´s Zimply Music of Fantasy, 135 p ~ KORAD Ikkatorpet´s Bizze, 181 p ~ KORAD Ikkatorpet´s Bezting, 126 p  ~  KORAD Ikkatorpet´s Belz, 125 p  ~  Legendens Blue Camaro, 142 p ~ KORAD Legendens Cheyenne, 126 p ~ KORAD Legendens Blue Champagne, 118 p ~ KORAD LP I  Angeleye´s Midnight Express, 116p ~  Ikkatorpet´s Bizzan, 139 p

Mari-Mon’s Zenith of Fantasy 140 p och skottberörd, Mari-Mon’s Zhe’s Got the The Look 68 p och skottfast.

© Copyright Zting.se - Skapad av Swerix web & design