Zolo MH / Korning


Zolos Egenskapsvärden

Egenskapsvärden bygger på Kenth Svartbergs avhandling ”Personality in dogs”. Ingående delmoment i MH har delats
upp i fem grupper; nyfikenhet/orädsla, aggressivitet, socialitet, jaktintresse
och lekfullhet och redovisas i nedanstående spindeldiagram

Zolos egenskapsvärden

(grön figur)

Den röda linjen är medelvärden för collierasen (1.119 hundar 12-18 månader).

Beskrivning Zolo Medel Avvikelse
Socialitet 4,0 3,5 0,5
Nyfikenhet/Orädsla 4,1 2,7 1,4
Lekfullhet 3,8 2,7 1,1
Jaktintresse 4,3 1,6 2,7
Aggressivitet 2,3 1,6 0,7

Socialitet

Beskriver hundens attityd vid möte med

en främmande person; från reserverad och tillbakadragen (lågt värde) till aktivt

hälsande och stor vilja att följa och hanteras (högt värde). Egenskapsvärdet fås

genom att räkna fram medelvärdet av 1a, 1b och 1c.

Nyfikenhet/Orädsla

Beskriver hunden reaktion vid överraskande eller okända händelser, och kan ses

som ett mått på hundens allmänna ”miljörädsla”; från undvikande och flyktbenägen

med litet utforskande (lågt värde), till en undersökande och orädd attityd (högt

värde).Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 6a (omv),

6c, 6d (omv), 7a (omv),

7b, 7c (omv) och 8c. (”Omv

innebär att skalan vänds innan medelvärdet beräknas, det vill säga 1 ger 5, 2

ger 4, och så vidare)

Lekfullhet

Beskriver hundens allmänna intresse att

leka föremålslekar med människor (exempelvis jaga

efter kastade föremål och ha dragkamp); från litet intresse (lågt värde) till

stort intresse (högt värde). Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram

medelvärdet av 2a, 2b, 2c, 9a och 9b

Jaktintresse

Beskriver hundens benägenhet att

springa efter ett simulerat litet byte (relaterat till egenskapen Lekfullhet,

och tycks inte vara ett säkert mått på hundens intresse att jaga efter levande

vilt); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 3a (1 och 2) och 3b (1

och 2).

Aggressivitet

Beskriver hundens benägenhet att visa

hotbeteenden i plötsliga eller okända situationer –

höjd svans, morrningar, skall, rest ragg, utfall och

bitförsök(en stabil egenskap i testsituationen men oklart vilken typ av

aggressiv reaktion den motsvarar i andra situationer). Från liten tendens att

visa hotbeteenden (lågt

värde) till stor benägenhet att visa hotbeteenden

(högt värde). Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 5b, 6b och

8a.

*********************

Zolos Korning

050529 Godkänd exteriörbeskrivning

på Växjö BK för Nina Karlsdotter

050403 Mentaltest för korning, SCK

Södra lo i Osby. Mentaldomare

Kjell Jufalk och Nils-Håkan Håkansson

TILLGÄNGLIGHET:

Tillgänglig, öppen

+ 3

KAMPLUST, JAKT:

Obetydlig

– 2

KAMPLUST, SOCIAL: Liten

+ 1

TEMPERAMENT: Livlig + 3

SKÄRPA: Måttlig utan kvarstående aggressivitet + 3

FÖRSVARSLUST: Liten + 1

NERVKONSTITUTION: Relativt

nervfast + 2

HÅRDHET: Måttligt hård + 3

DÅDKRAFT:

Måttlig + 1

SKOTTFASTHET:

Skottfast

TOTALT:

187 poäng och godkänd

Hu, så var det gjort! Ända från den

dagen som jag skickade in vår anmälan – har jag haft fjärilar i magen bara jag

har tänkt på det……….Zolo började kissrundan på morgonen med en vild jakt

efter kaninerna ute på ängen. Inte hade han för avsikt att komma tillbaka

heller. Till sist ångade det ur öronen på mig när jag såg hur han flög fram –

springande efter först den ena, för att sedan jaga nästa han fick upp……….

Måttligt glad tog jag efter en stund emot min lille gosse 🙁 och så åkte vi

iväg. En sak var jag ialla fall säker på – jaga skulle han göra på lilla

jakten!!!!!!!!!

Det blir inte alltid som man tänkt

sig!! Ögonen höll på att hoppa ur mina hålor när den lilla trasan for iväg och

Zolo sprang fram några meter och därefter vände tillbaka till mig. Nänä, den

lille kaninen gick han inte på – inte när matte varit så arg på morgonen! Det

var väl det enda som blev en ”plump i protokollet” 😉 för resten avlöpte helt

kanon. Zolo stod framför mig i kopplets längd och backade inte en gång. Dessutom

sprang han fram själv och kollade in ”hemskheterna” fast han hade varit rejält

arg på dem.

Med stor GLÄDJE kan jag dessutom

konstatera att han är tredje generationen som har + 2 på nerverna. VILKEN

SUPERKILLE JAG HAR!!

*********************

Zolos

MH-beskrivning

031018 MH-beskrivning SCK Södra lo

i Osby.Beskrivare: Inge Jönsson

1a. KONTAKT / Hälsning

 • Avvisar kontakt – morrning och /eller bitförsök
 • Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan
 • Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan
 • Tar

  kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

 • Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b. KONTAKT / Samarbete

 • Följer ej med trots upprepade försök att locka
 • Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll
 • Följer med hela sträckan, neutral
 • Följer med villigt. Engagerar sig
 • Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar och gnäller

1c. HANTERING

 • Avvisar. Morrar och /eller biförsök
 • Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren
 • Accepterar är neutral
 • Accepterar. Svarar med kontaktbeteende
 • Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

2a. LEK 1 / Leklust

 • Leker ej
 • Leker ej, men visar intresse
 • Leker – startar långsamt men blir aktiv
 • Leker aktivt, startar snabbt
 • Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. LEK 1 / Gripande

 • Griper ej
 • Griper ej, nosar på föremålet
 • Griper försiktigt eller nyper i föremålet
 • Griper direkt med hela munnen
 • Griper direkt, hugger föremålet

2c. LEK 1 / Dragkamp

 • Biter ej
 • Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot
 • Biter – drar emot, släpper, tar om
 • Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper
 • Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

3a. FÖRFÖLJANDE

 • Startar ej
 • Startar men avbryter
 • Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
 • Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet (bägge gångerna)
 • Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b. GRIPANDE

 • Nonchalerar bytet / springer ej fram
 • Griper ej, nosar på föremålet
 • Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
 • Griper direkt, släpper (1:a gången)
 • Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder (2:a gången)

4. AKTIVITET

 • Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv
 • Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger
 • Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar
 • Är

  uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar

 • Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a. AVSTÅNDSLEK / Intresse

 • Engageras ej av figuranten. Ointresserad
 • Kontroll. Avbrott kan förekomma
 • Intresserad. Följer figuranten utan avbrott
 • Intresserad vill iväg. Enstaka startförsök
 • Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b. AVSTÅNDSLEK / Hot/Agg

 • Inga

  skall eller morrningar

 • Enstaka skall och / eller morrningar under mom 1 del
 • Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 del
 • Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 och 2 del

5c. AVSTÅNDSLEK / Nyfikenhet

 • Går ej fram till figuranten. Ointresserad
 • Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet
 • Går fram när figuranten ger sig till känna
 • Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning
 • Går

  fram direkt till figuranten utan hjälp

5d. AVSTÅNDSLEK / Leklust

 • Visar inget intresse
 • Leker ej men visar intresse
 • Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot
 • Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot
 • Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej

5e. AVSTÅNDSLEK / Samarbete

 • Visar inget intresse
 • Blir aktiv men avbryter
 • Är aktiv med figuranten när denne är aktiv
 • Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant
 • Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a. ÖVERRASKNING / Rädsla

 • Stannar, kort stopp
 • Hukar sig och stannar
 • Gör

  undanmanöver utan att vända bort blicken

 • Flyr högst 5 meter
 • Flyr mer än 5 meter

6b. ÖVERRASKNING / Hot/Agg

 • Visar inga hotbeteenden
 • Visar enstaka hotbeteenden
 • Visar flera hotbeteenden under längre tid
 • Visar flera hotbeteenden och någon attack
 • Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c. ÖVERRASKNING / Nyfikenhet

 • Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram
 • Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden
 • Går

  fram till overallen när föraren står bredvid

 • Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet
 • Går fram till overallen utan hjälp

6d. ÖVERRASKNING / Kvarstående rädsla

 • Ingen tempoförändring eller undanmanöver
 • Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna
 • Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen
 • Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena
 • Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

6e. ÖVERRASKNING / Kvarstående

intresse

 • Inget intresse för overallen
 • Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle
 • Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen
 • Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand
 • Biter i/lek mot overallen vid två eller fler passager

7a. LJUDKÄNSLIGHET / Rädsla

 • Stannar, kort stopp
 • Hukar sig och stannar
 • Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
 • Flyr högst 5 meter
 • Flyr mer än 5 meter

7b. LJUDKÄNSLIGHET / Nyfikenhet

 • Går inte fram
 • Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden
 • Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet
 • Går

  fram till skramlet utan hjälp

7c. LJUDKÄNSLIGHET / Kvarstående

rädsla

 • Ingen tempoförändring eller undanmanöver
 • Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna
 • Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
 • Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena
 • Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

7d. LJUDKÄNSLIGHET / Kvarstående

intresse

 • Inget intresse för ljudkällan
 • Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle
 • Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen
 • Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand
 • Biter i/leker mot skramlet vid två eller fler passager

8a. SPÖKEN / Hot/Agg

 • visar inga hotbeteenden
 • Visar enstaka hotbeteenden
 • Visar flera hotbeteenden under längre tid
 • Visar flera hotbeteenden och någon attack
 • Visar hotbeteenden och flera attacker

8b. SPÖKEN / Kontroll

 • Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig
 • Tittar till mot spökena då och då
 • Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott
 • Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
 • Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. SPÖKEN / Rädsla

 • Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren
 • Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
 • Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
 • Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

8d. SPÖKEN / Nyfikenhet

 • Går fram när föraren tagit av figurants förklädnad
 • Går fram när föraren talar med figurant/lockar på hunden
 • Går fram till spöket när föraren står bredvid
 • Går

  fram till spöket när föraren gått halva avståndet

 • Går fram till spöket utan hjälp

8e. SPÖKEN / Kontakt

 • Avvisar eller undviker kontaktförsök
 • Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan
 • Besvarar kontakt när figurant bjuder
 • Tar

  kontakt själv. Balanserad

 • Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla

9a. LEK 2 / Leklust

 • Leker ej
 • Leker ej, men visar intresse
 • Leker-startar långsamt men blir aktiv
 • Leker aktivt, startar snabbt
 • Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

9b. LEK 2 / Gripande

 • Griper ej
 • Griper ej direkt, nosar först på föremålet
 • Griper försiktigt eller nyper i föremålet
 • Griper direkt med hela munnen
 • Griper direkt, hugger föremålet

10. SKOTT

 • Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
 • Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startadaktivitet
 • Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet
 • Avbryter aktivitet låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet
 • Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter eller tydliga flykttendenser/avstår skott
© Copyright Zting.se - Skapad av Swerix web & design