Långhår / Korthår ?

Ofta kan man läsa på olika forum och i diskussioner att korthåren är bättre mentalt än långhåren. Jag undrar såååå var de som svarar detta har fått den informationen ifrån…….
På SCK:s hemsida kan man se att korthårens MH-spindel börjar att bli skrämmande lik långhårens……… (MH-spindlarna ligger längstner på sidan)
http://www.svenskacollieklubben.se/uppfoljning_avelspolicy.htm
Här kan man se hur det på de senaste åren har gått på helt fel håll med mentaliteten – även på kortisarna………
Kan en förklaring vara att de svenska uppfödarna åker till Finland och använder avelsdjur där vi inte vet så mycket om mentaliteten? Märkligt är det att de finska uppfödarna hellre åker till Sverige och använder de svenska avelsdjuren för att de är bättre mentalt än i Finland och för att det finns lätt tillgänglig dokumentation på SKK Hunddata…….
Glömmer uppfödarna bort att collien är en hund som alla andra och inte den väna varelse som många vill se………..
Var tog den lekande, gripande och nyfikna kortisen vägen?

Endast fem korthårsuppfödare stöder SCK:s projekt ”Mentalt Sund Collie” men jag tror att fler uppfödare och valpköpare måste bli uppmärksamma på vad som håller på att hända. Det är dags att bromsa nu – annars kan det bli för sent!!